Eerst is er een verkennend gesprek om je bedrijf als bouwheer beter te leren kennen. In welke sector opereer je, welke soort klanten en leveranciers komen hier over de vloer,  wat vinden de medewerkers belangrijk, werk je vaak met freelancers, zijn er flexibele werkplekken? Heb je behoefte aan een grote vergaderzaal, kleine spreeklokalen, of een chill-out-room, waar medewerkers ontspannen en meer informeel contacten kunnen leggen.

Hilde luistert aandachtig naar je noden, peilt naar de spirit in het bedrijf en het imago dat het wil uitstralen. Op basis hiervan maakt ze een eerste plan. Jij evalueert, stemt af met de betrokkenen, en koppelt terug . Als resultaat daarvan volgt een definitief plan of zelfs een 3D-ontwerp. Hilde vraagt offertes aan en duidt in overleg de vakmensen aan. Nu kunnen de werken aanvatten.

Meestal volgt Hilde de projecten op van A tot Z. Desgewenst kan je er als bouwheer voor opteren delen van het traject zelf af te leggen.